Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Vốn để thành lập công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên có khác nhau không? Đây là những câu hỏi mà nhiều cá nhân, tổ chức dự định thành lập công ty đang thắc mắc rất nhiều gần đây. Nếu bạn đang dự định thành lập công ty TNHH; mời bạn xem bài viết này tham khảo về mức vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Dưới đây là các thông tin mà bạn cần nắm về mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?
Công ty dịch vụ tư vấn mức vốn thành lập công ty TNHH kinh nghiệm, uy tín

Vốn để thành lập công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên có khác nhau không?

Đối với công ty TNHH 1 thành viên
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp; là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết; khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày; chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này; chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết ;đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty; thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.
Đối với công ty TNHH 2 thành viên
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp; là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
 • Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ; và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty; bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền; và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
 • Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.
Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?
Mức vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mức vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Mức vốn để thành lập công ty TNHH còn tùy thuộc vào ngành nghề mà bạn đăng ký kinh doanh. Thực tế theo quy định của pháp luật thì không quy định về mức vốn tối đa và tối thiểu để thành lập công ty. Nếu nguồn tài chính của bạn càng mạnh thì bạn có thể bỏ vốn càng nhiều vào kinh doanh. Nếu nguồn tài chính bạn yếu thì bạn có thể bỏ vốn ít cũng không sao cả.

Trường hợp công ty TNHH đăng ký ngành nghề không yêu cầu mức vốn pháp định; và đăng ký vốn điều lệ công ty là 2 triệu đồng. Trường hợp này pháp luật hoàn toàn không cấm. Tuy nhiên khi đăng ký mức vốn điều lệ như này; thì công ty muốn giao dịch ký hợp đồng và làm việc với đối tác; các cơ quan thuế, ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì khi bạn muốn giao dịch, đối tác sẽ nhìn vào vốn điều lệ của công ty của bạn; nếu vốn thấp quá họ thường không tin tưởng để giao dịch. Vì vậy, công ty TNHH cần đăng ký mức tương đối; phù hợp với thực tế để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh hơn.

Trường hợp công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định (Bất động sản, ngân hàng…); thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Các loại vốn để thành lập công ty TNHH

Để thành lập công ty TNHH cần có các loại vốn như sau:

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản hơn. Vốn điều lệ của công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp; hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Sau đó, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty. Đây là khoản vốn được công ty tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình.

Ví dụ: Bạn phải tính toán, ước lượng chi phí hoạt động của công ty gồm những chi phí phát sinh nào. Dự định là khoảng 1 tỷ, sau này mở rộng hoạt động kinh doanh khoảng 2 tỷ. Như vậy, bạn có thể đăng ký mức vốn điều lệ khoảng 3 tỷ.

Theo quy định hiện hành thuế môn bài sẽ đóng phụ thuộc vào vốn điều lệ; được chia thành hai mức:

 • Vốn điều lệ > 10 tỷ đồng mức thuế môn bài phải đóng: 3 triệu đồng /1 năm;
 • Vốn điều lệ < 10 tỷ đồng mức thuế môn bài phải đóng: 2 triệu đồng/ 1 năm.
Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?
Thuế môn bài phụ thuộc vào vốn điều lệ
Vốn pháp định

Vốn pháp định để thành lập công ty TNHH là mức vốn tối thiểu mà công ty phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh; có điều kiện tương ứng về vốn để thành lập công ty. Có thể hiểu rõ hơn; khi công ty đăng ký một ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì theo quy định của pháp luật cần có đủ số vốn theo quy định từng ngành nghề kinh doanh bên dưới thì doanh nghiệp mới có đủ điều kiện hoạt động. Các ngành nghề có điều kiện như: Kinh doanh bất động sản, ngân hàng, kinh doanh hàng không, sân bay; kinh doanh hoạt động mua bán nợ;… Vốn pháp định là mức vốn bắt buộc phải có để đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Ví dụ: Kinh doanh bất động sản phải có vốn ít nhất 20 tỷ thì mới được đăng ký. Nếu công ty TNHH của bạn có 15 tỷ thì sẽ không đăng ký được ngành này.

Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ là một loại vốn gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tại ngân hàng; nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính và hoạt động của công ty TNHH.

Vốn ký quỹ là một phần thuộc vốn pháp định; nhưng vốn này bắt buộc công ty phải có số tiền ký quỹ thực tế nộp trong ngân hàng; để đảm bảo được trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Vốn góp nhà đầu tư nước ngoài

Vốn góp nhà đầu tư nước ngoài là phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào thành lập công ty TNHH tại Việt Nam. Phần vốn này sẽ chiếm tỷ lệ nhất định trong công ty Việt Nam; hoặc sử dụng toàn bộ vốn để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Loại vốn này chỉ có những công ty liên quan tới nước ngoài mới cần chú ý.

Một số lưu ý về mức vốn khi thành lập công ty TNHH

Trước khi đăng ký vốn để thành lập công ty TNHH, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Pháp luật không quy định về số vốn tối thiểu và số vốn tối đa của vốn điều lệ cần đăng ký.
 • Có thể đăng ký số vốn 1 triệu đồng; cũng có thể đăng ký số vốn 100 tỷ đồng.
 • Số vốn có thể thay đổi, điều chỉnh sau khi thành lập công ty.
 • Số vốn điều lệ đăng ký được ghi vào Giấy phép kinh doanh và Điều lệ công ty. Số vốn này chỉ để tham khảo sẽ không bị kiểm tra (trừ trường hợp công ty bị thô lỗ).
 • Số vốn mà các thành viên; hoặc cổ đông góp; hoặc cam kết góp này thì không cần chứng minh vốn; và cũng sẽ không bị các cơ quan Nhà nước kiểm tra (trừ trường hợp công ty bị thô lỗ).
 • Đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì rất ít công công ty đối tác tin tưởng để hợp tác.
 • Đăng ký vốn điều lệ quá cao thì phải chịu trách nhiệm, nghĩa vụ với số vốn đó và chịu thuế môn bài cao hơn.

Công ty Quyết Thắng chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng có thắc mắc về thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn bao? xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty Quyết Thắng để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời. Công ty chúng tôi rất mong được sự hợp tác của quý khách.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây

Công việc cần làm sau khi thành lập công ty trong năm 2020

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty giá rẻ

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456