Thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Bạn đang dự định thành lập công ty tại Quảng Ngãi; nhưng chưa biết phải chuẩn bị giấy tờ và thực hiện thủ tục như thế nào. Xin hãy liên hệ trực tiếp đến công ty dịch vụ tư vấn Quyết Thắng. Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng chi tiết, cụ thể hơn về hồ sơ, thủ tục; và những công việc cần làm sau khi thành lập công ty tại Quảng Ngãi.

Thành lập công ty tại Quảng Ngãi
Quyết Thắng tự tin với 8 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực doanh nghiệp

Các loại hình thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty có 04 loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên)
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Loại hình 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Loại hình 2: Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty; trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; được thành lập và tồn tại độc lập. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ; và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Loại hình 3: Công ty hợp danh

Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp; và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Loại hình 4: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Thành lập công ty tại Quảng Ngãi
Quý khách muốn thành lập loại hình nào?

Các bước thành lập công ty

Để thành lập công ty tại Quảng ngãi khách hàng cần chuẩn bị các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên (cổ đông).

Thông tin địa chỉ phải nêu rõ Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ấp/thôn/xóm – xã/phường/thị trấn – Quận/ huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh – Tỉnh/ Thành phố – Quốc gia

Bước 2: Ngành nghề kinh doanh

Xác định ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Phải xác định được ngành nghề chính. Các ngành nghề không cần điều kiện là các ngành nghề bình thường không cần đến vốn pháp định; hoặc các ngành nghề cần điều kiện mới được thành lập công ty (ví dụ kinh doanh bất động sản cần số vốn pháp định 20 tỷ) mới được thành lập công ty.

Bước 3: Đặt chọn tên công ty

Chọn tên công ty phải không bị trùng hoàn toàn với tên của các công ty khác; đã thành lập trước đó trên thị trường. Để tránh trường hợp trùng tên công ty. Quyết Thắng sẽ vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tra cứu tên công ty cho quý khách.

Bước 4: Địa điểm thành lập công ty

Trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc với công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ gồm: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ấp/thôn/xóm – xã/phường/thị trấn – Quận/ huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh – Tỉnh/ Thành phố – Quốc gia

Thành lập công ty tại Quảng Ngãi
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín

Bước 5: Xác định số vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Và thuế môn bài bạn phải đóng sẽ dựa vào mức vốn điều lệ của công ty.

Theo quy định hiện hành thuế môn bài sẽ đóng phụ thuộc vào vốn điều lệ; được chia thành hai mức:

 • Vốn điều lệ > 10 tỷ đồng mức thuế môn bài phải đóng: 3 triệu đồng /1 năm;
 • Vốn điều lệ < 10 tỷ đồng mức thuế môn bài phải đóng: 2 triệu đồng/ 1 năm.

Các bạn phải xác định được số vốn mà mình cần phải đăng ký. Số vốn điều kệ được ghi vào Giấy phép kinh doanh và Điều lệ công ty. Số vốn này chỉ để tham khảo sẽ không bị kiểm tra (trừ trường hợp công ty bị thô lỗ).

 • Trường hợp đăng ký vốn điều lệ quá thấp. Công ty bạn sẽ gặp khó khăn trong giao dịch với đối tác.
 • Trường hợp đăng ký vốn điều lệ quá cao. Công ty bạn phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với số vốn đó nhiều hơn.

Để đảm bảo được số vốn điều lệ hợp lý, hãy liên hệ chúng tôi tư vấn rõ hơn.

Bước 6: Xác định người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ chịu trách nhiệm về việc xác minh. Phê duyệt các quyết định, giấy tờ và chính sách nội bộ công ty tùy thuộc vào cách tổ chức riêng nội bộ. Về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nên để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc). Bạn có thể tham khảo bảng giá thành lập công ty tại đây.

Sau khi thành lập công ty cần làm những việc gì?

 1. Nộp hồ sơ ban đầu
 2. Treo bảng hiệu
 3. Công bố con dấu, thông tin công ty
 4. Mở tài khoản ngân hàng
 5. Kích hoạt chữ ký số để nộp thuế và khai thuế điện tử (bắt buộc)
 6. Nộp thuế môn bài
 7. Đăng ký In hóa đơn tại cơ quan thuế.
 8. Đăng ký nộp báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
 9. Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với ngành nghề ăn uống)
Thành lập công ty tại Quảng Ngãi
Thành lập công ty tại Quảng Ngãi

Các bước thành lập công ty tại công ty Quyết Thắng

Bước 1: Tư vấn, cập nhật thông tin thành lập công ty.

Thu nhận thông tin và cử nhân viên tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc trao đổi thông tin qua zalo.

Các nhân viên tư vấn sẽ thông báo về các chi phí thành lập công ty để khách hàng nắm rõ ngay từ lúc đầu; và khách hàng cần chuẩn bị giấy tờ, thông tin gì để thành lập công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ.

Soạn, hoàn thành các thủ tục hồ sơ thành lập công ty theo yêu cầu khách hàng.

Nhân viên sẽ gửi hồ sơ cho khách hàng kí trực tiếp vào các hồ sơ.

Bước 3: Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký.

Công ty Quyết Thắng sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan có thầm quyền về thành lập công ty; theo sự ủy quyền của khách hàng một cách độc lập.

Thay mặt khách hàng đăng công bố mẫu dấu và thông tin công ty tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Bàn giao giấy phép và con dấu.

Công ty sẽ gửi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; con dấu cho khách hàng và thu phí dịch vụ.

Bước 5: Lưu hồ sơ.

Nhân viên quản lý hồ sơ của công ty trực tiếp thực hiện lưu hồ sơ sau khi dịch vụ đã hoàn thành.

Dịch vụ thành lập công ty tại công ty Quyết Thắng

 • Ngoài những công việc thành lập công ty; xong Quyết Thắng còn có các dịch vụ kế toán thuế, thay đổi ngành nghề, vốn điều lệ,…
 • Hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan thành lập công ty.
 • Đại diện khách hàng hoàn thành toàn bộ các thủ tục.
 • Hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất để tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
 • Miễn phí làm bảng hiệu công ty; khi khách hàng chọn gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói.
 • Miễn phí báo cáo thuế tháng đầu tiên (trường hợp không phát sinh).
 • Miễn phí cuốn đầu hóa đơn VAT.
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Nếu quý khách đang có dự định thành lập công ty. Quý khách hàng không biết nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào; xin hãy liên hệ trực tiếp tới Công ty Quyết Thắng. công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình cho quý khách.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:

Công việc cần làm sau khi thành lập công ty trong năm 2020

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Thành lập công ty tại Bình Dương cần những gì?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456