Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài

Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài

Công ty dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Quyết Thắng tự tin hơn 8 năm kinh nghiệm về lĩnh vực này. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần tư vẫn kỹ hơn; vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư 2014 không còn quy định về thuật ngữ “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Thay vào đó, khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Trong đó khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư cũng quy định: “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.

Như vậy có thể hiểu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài uy tín

Đặc điểm công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Là hình thức đầu tư mang tính ổn định, tính vững bền và tính tổ chức.
 • Được thành lập dưới hình thức công ty TNHH. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Các nhà đầu tư nước ngoài có quyền sở hữu 1 phần hay toàn bộ tài sản của doanh nghiệp.
 • Công ty có vốn nước ngoài chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư quy định như sau “Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện; và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 3. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên”
Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài
Quyết Thắng luôn đồng hành cùng bạn

Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; các nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp dưới đây; để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 1. Công ty TNHH:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; là doanh nghiệp có số lượng thành viên không quá 50 (có thể là tổ chức, cá nhân).
 1. Công ty cổ phần; là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty phải có số lượng cổ đông tối thiều là 3 và không hạn chế tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 2. Công ty hợp danh; là doanh nghiệp phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty; cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài ra, công ty còn có thể có các thành viên góp vốn.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là:

 • Doanh nghiệp phải là các tổ chức, công ty (hoạt động từ 01 năm trở lên);
 • Cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo hình thức thành lập công ty cổ phần; công ty liên doanh; công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên tại Việt Nam;
 • Phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký hoặc phải thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước;
 • Chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO 2016;
 • Cần phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển trên địa phương;
 • Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh cũng như trật tự xã hội.
Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài
Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục

Để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thức hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Bước 2: Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; người nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Bước 3: Đăng công bố nội dung đã đăng ký

Hồ sơ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của từng loại hình doanh nghiệp như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau:
 • Chứng minh nhân thân/ thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu; hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập; và cổ đông đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Đối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy tờ nhân thân như Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.

Khi quý khách hàng có nhu cầu. Công ty Quyết Thắng sẽ trực tiếp liên hệ, tư vấn cho quý khách hàng về dịch vụ thành thập doanh nghiệp cũng như về mức giá. Công ty chúng tôi rất mong được sự hợp tác cùng quý khách.

Nếu bạn có câu hỏi hãy đặt câu hỏi tại đây để công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!

Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài
Doanh nghiệp có đầu vốn tư nước ngoài

Bạn có thể tham khảo bài viết liên quan của công ty chúng tôi

Công việc cần làm sau khi thành lập công ty trong năm 2020

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

Thành lập công ty nước ngoài tại bình dương

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456