Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2019, được xem là năm sẽ có khá nhiều văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực và các quy định vừa mới có hiệu lực. Theo đó; khi muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài  phải nắm được những quy định mới; những ưu đãi đầu tư đối khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Với mong muốn giúp doanh nghiệp thuận tiên trong việc chuẩn bị hồ sơ; chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân đân cấp tỉnh

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm; thời hạn; tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

 • Bản sao một trong các tài liệu:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ; xuất xứ công nghệ; sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc; thiết bị và dây chuyền công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư
Thời gian thực hiện: từ 35 – 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công Ty Quyết Thắng

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;  cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày; kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến; nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ; nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

Đối với cá nhân (do cá nhân, các cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam)

• CMND/ Hộ chiếu người đại diện (Bản sao y công công chứng; hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài).

• Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam; (Nếu là Ngân hàng nước ngoài xác nhận cần cung cấp bản sao công chứng; hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài).

• Thỏa thuận hợp đồng thuê văn phòng (sao y; công chứng 5 bản)

Điều kiện để thành lập công ty vận tải

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Quyết Thắng

Đối với nhà đầu tư là tổ chức (do cá nhân; các cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam).

CMND/Hộ chiếu (Passport) người đại diện: sao y công chứng.

• Chứng minh tài chính: hợp pháp hóa lãnh sự dịch tư pháp nếu là tổ chức nước ngoài hoặc sao kê tài khoản ngân hàng.

• Giấy phép kinh doanh: Sao y công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu là tổ chức nước ngoài).

• Thỏa thuận hợp đồng thuê văn phòng (sao y; công chứng 5 bản)

Cơ quan nộp hồ sơ: cơ quan đăng ký đầu tư
Thời gian:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 -10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định.
Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 • Bản sao các giấy tờ sau:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh
Thời gian: 03 – 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

 Bước 4:  Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 5:  Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể ủy quyền hoặc tự mình khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức và nội dung con dấu; nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu; Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp; thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp; cho doanh nghiệp được biết.

Trên đây là quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình để thành lập được doanh nghiệp vốn nước ngoài này phải thực hiện qua nhiều thủ tục khác nhau; liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước. Để tiết kiệm thời gian; tiền bạc và phòng ngừa rủi ro pháp lý; khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bài Viết Liên Quan:

Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đồng Nai

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Bình Phước

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hà Tĩnh

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hà Nội

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Nghệ An

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng

Thông tin liên hệ chi tiết: 

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

Hotline: 0274.656.8888

Email: congtyquyetthang2@gmail.com

Địa chỉ: A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

Thời gian làm việc: 8h00-17h00

 

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456