Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát Bình Dương

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát Bình Dương

Điều kiện giải thể công ty như sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên. Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của. Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp; Tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1. Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương của Quyết Thắng

_ Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế; thủ tục giải thể công ty ở bến cát tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

_ Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

_ Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.

_ Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.

_ Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.

_ Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

_ Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu công ty muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

 

Trình tự, thủ tục dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát Bình Dương

Việc giải thể công ty trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1. Điều 201 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

Thông qua quyết định giải thể công ty. Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể; công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh văn phòng đại diện. Địa điểm kinh doanh của công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh; văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại. Khoản 1 Điều 202 Luật công ty, gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể công ty.

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của công ty quy định tại. Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của; Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của công ty.

5. Đối với công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp; công ty có trách nhiệm trả con dấu. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể công ty quy định tại. Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát Bình Dương

 

Hồ sơ dịch vụ giải thể công ty tại Bến Cát Bình Dương

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và hoàn tất công tác giải thể tại cơ quan thuế. các bạn chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư gồm:

1) Thông báo về giải thể công ty;

2) Các hồ sơ sau đối với từng loại hình công ty:

– Công ty TNHH Một Thành Viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty

– Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

– Công ty Cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

– Công ty hợp danh: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh

3) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; người lao động sau khi quyết định giải thể công ty.

  4) Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của cơ quan công an hoặc Con dấu/Thông báo hủy mẫu con dấu;

5) Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Hơn 10 năm kinh nghiệm đã giải thể hơn 25.000 công ty từ đơn giản đến phức tạp. Chúng tôi chuyên thực hiện giải thể công tyđăng ký kinh doanh; đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký các loại giấy phép kinh doanh,…

Xem Thêm:

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456