Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

Trong những năm gần đây; cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế – xã hội nước ta, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, xây dựng kinh doanh tại Việt Nam ngày càng nhiều. Vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đã trở nên hết sức phổ biến trong thực tiễn đời sống. Hoạt động thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư luôn chịu những sự điều chỉnh tương đối nghiệm ngặt của pháp luật đầu tư và doanh nghiệp.

 

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm
Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

 

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2014 quy định đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động; đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

Khi vào Việt Nam thực hiện dự án nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong nhiều trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: Từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm nhanh chóng

Thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

–  Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

–  Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

–  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu đầu tư;  quy mô đầu tư;  vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm; thời hạn; tiến độ đầu tư; nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; đánh giá tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau:

  •  Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  •  Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  •  Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  •  Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  •  Năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm
Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

Nhà đầu tư là cá nhân cần cung cấp các thông tin; tài liệu cơ bản sau:

–  Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

–   Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng;

–   Giấy báo; giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của doanh nghiệp);

–    Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm giá rẻ

–   Đối với nhà đầu tư là pháp nhân; các thông tin cần cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam khi tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

–   Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

–   Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

–   Điều lệ hoạt động của công ty;

–   Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

–   Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải cung cấp thêm một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp mà nhà đầu tư đang có ý định thành lập, cụ thể:

–   Thông tin tên doanh nghiệp;

–    Địa chỉ kinh doanh của công ty;

–    Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự định thành lập;

–    Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Trình tự đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm uy tín

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:

  •     Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  •     Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

*  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

*  Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

*  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp; xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

• Ngành; nghề kinh doanh;

• Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 4: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Khắc con dấu doanh nghiệp
Khắc con dấu doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.hcm Quyết Thắng Group

Bước 5: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ; hãy liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đồng Nai

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Bình Phước

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hà Tĩnh

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hà Nội

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Nghệ An

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng

thành lập công ty tại bình dương

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456