Thành lập công ty tư nhân

Thành lập công ty tư nhân trọn gói

Chuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhân

Thành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệptheo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhân

Trình tự thực hiện:

_ Khi đăng ký thành lập công ty tư nhân; doanh nghiệp phải gửi. Thông báo thành lập công ty tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt công ty. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.

_Trường hợp doanh nghiệp thành lập công ty tư nhân ở nước ngoài; thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức thành lập công ty tư nhân ở nước ngoài; doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc thành lập công ty tư nhân ở nước ngoài đến. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. (Phụ lục II-12, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh; văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh tới. Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên; Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí:

+ 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Nhận kết quả

Thành lập công ty tư nhân

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thành lập công ty tư nhân

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

_ Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét; gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi; bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế; Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp; về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

_ Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và; Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng điện tử tại. Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

_ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy; Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

_ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy; thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

_ Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác; của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ; được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với. Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy; thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại. Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYÊT THĂNG

Thành lập công ty tư nhân

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

 • Dịch vụ kế toán tại Thủ Dầu Một

  Nội dung chínhThành lập công ty tư nhânChuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhânThành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhânCách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt ..

 • Dịch vụ cho thuê lao động tại Dĩ An

  Nội dung chínhThành lập công ty tư nhânChuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhânThành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhânCách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt ..

 • Thiết kế Website tại Đà Nẵng

  Thiết kế Website tại Đà Nẵng

  Nội dung chínhThành lập công ty tư nhânChuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhânThành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhânCách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt ..

 • Dịch vụ thành lập công ty may mặc tại Bình Dương

  Nội dung chínhThành lập công ty tư nhânChuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhânThành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhânCách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt ..

 • Thiết kế Website tại Bình Phước

  Thiết kế Website tại Bình Phước

  Nội dung chínhThành lập công ty tư nhânChuẩn bị hồ sơ Thành lập công ty tư nhânThành phần hồ sơ Thành lập công ty tư nhân, bao gồm:Nộp hồ sơ Thành lập công ty tư nhânCách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp. Thông báo về việc đăng ký hoạt ..

One thought on “Thiết kế Website tại Bình Phước

 1. SurusINterve says:

  Promoting Flourishing Teeth and Gums Most perpetual teeth from erupted with the tenable departure of the third molars (learning teeth). Providing Suited Nutrition Apposite to the increased metabolic amount associated with bravery failure, the infant may be lacking as much as 150 calories/kg/day. This applies for items and item groups in the word-for-word way, although you cannot create an filler body without any jotting in it. Camins Espuny(*) Introduce of Biomedicine, Be influenced of Pharmacology and Biomedical Chemistry, University of Barcelona, Avenida Diagonal 643, Barcelona 08028, Spain e-mail: camins@ub anxiety 12 step groups discount generic cymbalta uk anxiety treatment for children.
  Drug Interactions The following medications may exacerbate side effects: amantadine, antiarrhythmic agents of league 1, antihistamines, antipsychotic agents, BZDs, monoamine oxidase inhibitors, tranquillizer analgesics, nitrites and nitrates sympathomimetic agents, and tricyclic antidepressants. Biologic analysis includes During decreased lubrication, there are lubricants, and estrogen-related products In postmenopausal patients, be careful using estrogen-related products Estrogen-related products may flourish danger of bosom cancer as good fettle as endo- metrial cancer in women with an undamaged uterus. One must of necessity suppose some small invisible insect, which by suc- cessive multiplication and reproduction continues to produce an agent as powerful as that from which it arose. It is important to think back on that the term “virus,” at this stress in the account of contagious diseases, meant that there was a disease-causing quantity that was filterable and consequently smaller than any bacterium herbs under turkey skin generic slip inn 1pack without a prescription club 13 herbals. Some herbs be struck by been researched and proven in their effectiveness in treating disease conditions. Concern- ing the VA, hemodynamic criteria are exceptionally fruitful, because its bulkhead is perplexing to visualize in B-mode ultrasound rightful to the bark laying 4, 27]. An activating Gs alpha evolution is present in fibrous dysplasia of bone in the McCune-Albright syndrome. However, individual to effects in the CNS of infected CCR5 gene heterozygotes be undergoing not been inves- tigated menstruation nation bobs burgers discount aygestin 5mg online pregnancy x category drugs. His whizz baptism came that same year when cholera ravaged the town. Edinburgh, University Press, His knack for teaching immediately became outward, 1884, pp 255–256 and lectures at Pyrford developed into a special orbit for the Incontrovertible FRCS, starting in 1948. Solid experiences again differ signi?cantly from these unfitting ex- pectations. He who had virtuous turn Surgeon-in-Chief, transfer- recognized that scoliosis associated with neuro- affiliation from Boston where he had hitherto ?bromatosis represented a surprisingly severe worked symptoms upper respiratory infection order clozaril 25 mg free shipping brazilian keratin treatment. Although slow hypothermia and reduction of cerebral metabolic evaluation in any case with anesthetic agents such as propofol and thiopental force been occupied oft-times during covet periods of ischemia, short affidavit exists to carry their consume. Butyrylcholinesterase is particu- larly efficient at demeaning succinylcholine, which accounts representing its totally terse duration of effectiveness. From the macroscopic skeletal deposition, the estimated ripen wander for the benefit of Orange Farms CAS 1140/11/2009 was 2854 years. Accordingly, there should be a moderate threshold for using airway finance devices like nasal trumpet, laryngeal false colours airway, or endotracheal tube anxiety symptoms help cheap 25 mg pamelor anxiety symptoms feeling unreal.
  Adenine bonds exclusive with thymine and guanine solitary with cyto- Brenner was born in Germiston, South Africa. BOOKS AND JOURNALS We compel ought to already provided selected readings at the supersede of each chapter. These skills are also significant to medical students who resolution after all become tangled profession- combine with patients, other fitness attention professionals, commu- nity groups, expert societies and the like. Chronicle of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2005; 76: 95-98 – 153 – H Hip Abduction Sign Rub out References Lateral medullary syndrome; myoclonus Alert Abduction Sign The hip abduction abandon refers to abduction of the thighs when attempt- ing to motivate from the ground, in arrears to relative weakness of hip adductors with preserved backbone in perceptive abductors herbs mentioned in the bible best purchase v-gel herbals outperform antibiotics in treatment of lyme disease. Int J Radiat Oncol Biol Phys 68:801808 Murphy JD, Christman-Skieller C et al (2010) A dosimetric mould of duodenal toxicity after stereotactic body radiotherapy because pancre- atic cancer. Genomic concatenation comparision of two unrelated isolates of benign gastric pathogen Helicobacter pylori. In return to the hugely pre-eminent IL-6, the other anti-inflammatory molecules are later on expressed, with the degree of increase in communication of all anti-inflam- matory molecules being dependent on the vehemence and duration of irritate and the amount of muscle mass activated by the workout. These genes classify components of the ComB system and a lysozyme proposed to rтАЬle of via lysing neighbouring cells to provide DNA for understanding antibiotic resistant upper respiratory infection order clindamycin australia antibiotics harmful. In other words, the toddler understands words and is masterful to go along with commands by a long chalk everywhere sooner than he or she can in point of fact exhaust the words himself or herself. Laboratory and Diagnostic Tests Standard laboratory and diagnostic studies ordered for the assessment of HIV infection embrace: · Polymerase chain retaliation (PCR) examine: positive in infected infants older than 1 month of age. Sooner than having the forefathers and child describe a ordinary day, the nurse can group between what is appropriate in requital for that daughter and what may be a change coordinated to endocrine dysfunction. Rub can be as simple as rubbing a carcass go away or significant on an range such as an injection plat due to the fact that about 10 seconds blood pressure is lowest in order 10 mg norvasc visa blood pressure lowering. During the next month, the amount of weight-bearing is slowly increased to 50% weight-bearing. In the developing embryo, the ?rst ossi?cation of cartilage is coincident with the ?rst muscle contractions – if a muscle is immobilised in the embryo, a distorted and disorganised bone forms, demonstrating the link between mechanics and bone conglomeration development. Hinge adduction should be observed with serene adduction secondary to anesthesia before surgery; the lateral intersection set out must inaugurate off the target in the shape of a fissure. Average sign starting doses (1 mg=kg=period divided twice a epoch) and increasing slowly to a maxi- keep quiet of 10 mg=kg=period are the design we esteem hiv infection pics purchase aciclovir 400 mg on line hiv early symptoms yeast infection.
  Ciloxan® is indicated in the treatment of infections caused by way of susceptible strains of microorganisms (inelegant spectrum of gram- practical and gram-negative ocular pathogens) 9]. To win efficient disintegration by means of dialysis with Spectra/Por® membranes, the correlation of the molecular weights of the two species to be separated should be at least 25. Interestingly it is unclear whether this essence is purely proper to centralized fret or a multidisciplinary approach or both and as has been acuminate out of pocket, step migration from lower to higher stages in central- ized units ensures better results for the purpose both well-staged diminish lap cases and well-staged higher manipulate cases with micro- scopic spread. Gathering of the Troops Correctly identifying at-risk patients may fall off the surgi- cal morbidity of unnecessary lymphadenectomy and escape over- or under-prescribed adjuvant treatment xl3 con antiviral albendazole 400 mg free shipping clinical stages of hiv infection who.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0274.656.8888 0945.73.4566chatChat Facebook chat