Kế toán doanh nghiệp & những điều cần biết

Kế toán doanh nghiệp không tạo ra doanh thu, nhưng lại là bộ phận không thể thiếu trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Hãy cùng Quyết Thắng Group tìm hiểu và khám phá về vị trí này, những tiêu chí khi tuyển chọn, công việc của kế toán doanh nghiệp ngay sau đây.

1. Kế toán doanh nghiệp là gì? Vai trò và thành phần trong kế toán doanh nghiệp

1.1. Tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là kế toán làm việc ở các doanh nghiệp, công ty, đơn vị về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời. Họ vẫn làm những việc như thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, nhưng sẽ là tại các doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp làm việc ở các đơn vị kinh doanh, sản xuất thương mại sinh lời

Để nói về sự khác nhau của kế toán doanh nghiệp và kế toán công, đó chính là đối tượng theo dõi và mục đích theo dõi. Kế toán công theo dõi, phản ánh tình hình hoạt động của các tổ chức xã hội và không nhắm đến mục đích kiểm tra, theo dõi doanh thu, lợi nhuận của đối tượng được theo dõi.

Trong khi đó, kế toán doanh nghiệp có đối tượng là tình hình hoạt động của của doanh nghiệp, nhằm phân tích doanh thu, chi phí phát sinh. Những thu thập đó là cơ sở để cho ra số liệu chính xác về lợi nhuận doanh nghiệp, làm cơ sở cho các quyết định, phương án giúp làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

1.2. Phân loại và các bộ phận trong kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp đã được chia thành hai bộ phận chính là kế toán thuế và kế toán nội bộ.

Kế toán thuế chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, thủ tục để doanh nghiệp vận hành theo đúng quy định, chế tài của pháp luật sở tại hiện hành. Bộ phận này đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ  đúng luật pháp, trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước, cũng như tiếp cận kịp thời, chính xác các chính sách, ưu đãi mà Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp.

– Kế toán nội bộ hay còn gọi là kế toán quản trị, là bộ phận có trách nhiệm tập hợp tất cả những phát sinh trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp, từ những số liệu đó, kế toán cho ra số liệu chính xác với quá trình hoạt động thực của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có dự định cũng như các kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Ngoài việc chia thành 2 bộ phận trên, kế toán doanh nghiệp được phân thành 3 thành phần chính là kế toán, giao dịch, hạch toán.

– Kế toán: gồm kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm và kế toán chi phí, hạch toán giá thành.

– Giao dịch: liên quan đến các giao dịch tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định hữu hình và giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp.

Hạch toán với đối tác, khách hàng, hạch toán tiền lương, hạch toán ngân sách, hạch toán người nhận tạo ứng.

1.3. Vai trò của kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp. Kế toán chịu trách nhiệm quản lý và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh tế tài chính tại doanh nghiệp.

Kế toán doanh ghiệp
Kế toán doanh nghiệp phải quản lý, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp

Bên cạnh đó, kế toán doanh nghiệp còn có vai trò cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan, minh bạch, đáp ứng yêu cầu chủ doanh nghiệp trong quá trình lên kế hoạch, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định trong tương lai, cũng như đảm bảo hoàn thành mọi nghĩa vụ luật pháp của doanh nghiệp trong quá trình thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Những vấn đề nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp cần biết

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp): Là giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận và cấp phép. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số doanh nghiệp và một số thông tin khác.

– Chứng từ kế toán: là những giấy tờ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp đã hoàn thành và được dùng làm căn cứ ghi vào sổ kế toán. Chứng từ kế toán có thể được phân thành các nhóm cơ bản như sau:

+ Chứng từ liên quan đến tiền mặt: phiếu thu, phiếu chi, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán,…

+ Chứng từ liên quan đến Ngân hàng: Giấy ủy nhiệm chi, séc, báo nợ, báo có, sổ phụ ngân hàng,…

+ Chứng từ liên quan đến tiền lương: hợp đồng lao động, quy chế doanh nghiệp, bảng chấm công, bảng lương, bảng thanh toán lương …

+ Chứng từ liên quan đến mua bán hàng: đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán, phiếu giao hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,…

+ Chứng từ liên quan đến doanh thu – chi phí.

kế toán doanh nghiệp
Rất nhiều vấn đề nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp cần nắm vững và điều hành

– Hệ thống báo cáo sổ sách, báo cáo thuế: bao gồm những giấy tờ liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nộp cho cơ quan Thuế. Hệ thống này được quy định cụ thể trong thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC. Trong khi đó, báo cáo thuế là hoạt động kê khai tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, được tổng hợp từ các chứng từ, sổ sách kế toán hợp lý, hợp lệ theo mốc thời gian quy định cụ thể của từng loại báo cáo.

– Các loại thuế quan trọng: Kê khai và nộp thuế là nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp. Có những loại thuế như: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (của người lao động).

– Báo cáo tài chính năm: Gồm tập hợp các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phát sinh, thực trạng tài chính, khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Báo cáo năm cơ bản bao gồm các tờ khai quyết toán thuế năm (thuế TNDN, thuế TNCN), bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Yêu cầu đối với kế toán doanh nghiệp

Một kế toán doanh nghiệp cần phải đảm bảo những yếu tố:

– Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng: yêu cầu độ chính xác cao, tuân theo các nguyên tắc kế toán cũng như quy định của pháp luật và thuế, nắm nắm vững kiến thức chuyên môn cùng với các nghiệp vụ nghề nghiệp, tránh mọi sai lầm trong công việc.

– Cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật: Nghề kế toán liên quan mật thiết đến pháp luật. Vì thế, cần cập nhật các quy định pháp luật thường xuyên để thực hiện cho đúng.

– Trình độ ngoại ngữ, tin học văn phòng phù hợp: Các kỹ năng liên quan đến ngoại ngữ, tin học là nền tảng cần thiết cho người kế toán trong quá trình làm việc, giúp tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu tham khảo, nâng cao khả năng và tiết kiệm thời gian xử lý, tính toán số liệu và lập các báo cáo.

– Khả năng phân tích, tư duy logic: Khả năng đọc, hiểu báo cáo, phân tích, tư duy logic là điều rất cần để kế toán có thể biến các số liệu trên các báo cáo kế toán thành thông tin hữu ích trong quá trình cung cấp, tư vấn, góp ý cho ban lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định, xây dựng kế hoạch.

Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp làm việc liên đới với nhiều bộ phận

– Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: là điều cần thiết trong quá trình làm việc, thuyết trình số liệu cho lãnh đạo hoặc đưa ra ý kiến đóng góp cho doanh nghiệp.

– Trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ: Các thông tin, số liệu, báo cáo kế toán có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra quyết định, lập kế hoạch của doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, người kế toán cần phải trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc của mình, tránh mắc những sai sót làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 

– Nguyên tắc, tính kỷ luật: nhằm đảm bảo hoàn thành công việc đang đảm nhận đúng theo quy định và pháp luật.

– Các kỹ năng mềm trong giao tiếp: Vì cần làm việc với nhiều bộ phận, nên kế toán doanh nghiệp cũng cần có những kỹ năng mềm trong giao tiếp, nhằm tăng hiệu quả công việc.

Những thông tin trên từ Quyết Thắng Group hi vọng đã giúp bạn hiểu hơn về nghề kế toán doanh nghiệp. Nếu cần thêm bất cứ thông tin gì, đừng quên website https://congtyquyetthang.com/. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456