Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam muốn thành lập công ty đều gặp không ít một số vướng mắc trong vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, các loại giấy phép hợp pháp để có thể kinh doanh. Nhằm giải quyết những vướng mắc đó, công ty Quyết Thắng sẽ hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như hồ sơ mà các nhà đầu tư cần phải chuẩn bị trước.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có bao nhiêu cách?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm 02 cách:

 • Đăng ký góp vốn, mua cổ phần từ công ty Việt Nam
 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Cách 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần từ công ty Việt Nam 

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam

Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với trường hợp này, nhà đầu tư không cần phải xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng. Làm theo cách này sẽ nhận được thông báo về nhà đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu.

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty
 • Danh sách thành viên, cổ đông (công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Văn bản ủy quyền, thực hiện thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của người đại diện và các thành viên trong công ty
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Điều lệ công ty

Thủ tục thực hiện:

Nộp hồ sơ qua mạng tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi kết quả hồ sơ. Trường hợp được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty phải sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty trực tiếp nộp hồ sơ bản cứng tại Sở kế hoạch đầu tư, gồm:

 • Thông báo hồ sơ hợp lệ
 • Giấy biên nhận (sau khi nộp hồ sơ qua mạng sẽ có)
 • Hồ sơ bản cứng đã scan nộp qua mạng
 • Chứng minh nhân dân bản sao của người nộp hồ sơ

Sau khi nộp bản cứng, công ty nhận kết quả tại Sở kế hoạch đầu tư trong ngày đồng thời thực hiện thủ tục khắc dấu và công bố mẫu dấu. Hồ sơ công bố mẫu dấu bao gồm:

 • Thông báo mẫu dấu
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (trường hợp người đại diện không trực tiếp nộp hồ sơ)
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của người nộp

Bước 2: Làm thủ tục mua, góp vốn để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đăng ký mua hoặc góp vốn cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Hộ chiếu bản sao công chứng (cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (tổ chức)
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)

Thủ tục thực hiện:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký đầu tư tỉnh hoặc thành phố
 • Sau 14 ngày là việc, phòng đăng ký đầu tư sẽ gửi kết quả hồ sơ, trường hợp được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Công ty phải sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, được cấp văn bản đủ điều kiện mua, góp vốn cổ phần, phần vốn góp.
Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh
Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bước 3: Làm thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam sang nhà đầu tư nước ngoài

Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm:

 • Quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH 1 thành viên); Biên bản họp, quyết định (công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên) về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam sang nhà đầu tư nước ngoài
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
 • Văn bản đủ điều kiện mua, góp vốn cổ phần, phần vốn góp (bản chính)
 • Hộ chiếu bản sao công chứng (cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (tổ chức)
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)

 Thủ tục thực hiện:

 • Nộp hồ sơ qua mạng tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Sau 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi kết quả hồ sơ. Trường hợp được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty phải sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty trực tiếp nộp hồ sơ bản cứng tại Sở kế hoạch đầu tư và lấy giấy phép đăng ký kinh doanh trong ngày.

Bước 4: Thủ tục cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh (chỉ áp dụng đối với công ty trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa)

Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao (nếu có)

Trình tự thủ tục:

 • Nộp trực tiếp tại Sở công thương nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Thời gian xử lý: từ 30 đến 45 ngày làm việc

 Cách 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không cần thông qua bước thành lập công ty Việt Nam)

Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với trường hợp này, nhà đầu tư phải xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng. Làm theo cách này sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh
Thành lập công ty có vốn đàu tư nước ngoài

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư
 • Văn bản cam kết đảm bảo tài chính
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền xuất nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao công chứng
 • Hợp đồng thuê nhà bản sao công chứng, do cá nhân hoặc đại diện tổ chức nước ngoài ký
 • Bản giải trình đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa
 • Xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính trong vòng 02 năm (tổ chức nước ngoài)
 • Hộ chiếu bản sao công chứng (cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (tổ chức)

Thủ tục thực hiện:

 • Trước khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai trực tuyến các thông tin dự án trên cổng thông tin quốc gia. Trong 15 ngày kể từ ngày kê khai dự án đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư
 • Sau 14 ngày là việc, phòng đăng ký đầu tư sẽ gửi kết quả hồ sơ, trường hợp được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Công ty phải sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ được cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hồ Chí Minh
Công ty tư vấn Quyết Thắng

 

 

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456