Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát

Hiện nay Bến Cát là nơi đã và đang phát triển trong tỉnh Bình Dương. Các công ty, hộ kinh doanh cũng ngày càng xuất hiện rất nhiều. Nhưng cũng có rất nhiều người không biết làm thế nào để đăng ký kinh doanh tại Bến Cát. Nếu các bạn không biết các đăng ký kinh doanh hãy liên hệ đến Công ty Quyết Thắng. Công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn; đồng thời bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh tại Bến Cát của công công ty chúng tôi.

Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát
Dịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín

Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát có những gì ?

Hộ kinh doanh tại bến cát là gì?

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, không được là người nước ngoài
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm
 • Sử dụng dưới 10 lao động
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh
 • Không có con dấu
 • Không được xuất nhập khẩu
 • Không giới hạn số vốn
 • Không được phát hành chứng khoán
 • Được góp vốn, mua cổ phần với tư cách cá nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

 • Chủ của doanh nghiệp tư nhân là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có thể là người nước ngoài nhưng phải thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật đất nước đó quy định.
 • Do một cá nhân làm chủ góp toàn bộ vốn.
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh
 • Không gia hạn số lượng lao động
 • Có con dấu
 • Được phép xuất nhập khẩu
 • Ít chịu sự ràng buộc của pháp luật
 • Không giới hạn số vốn
 • Không được phát hành chứng khoán
 • Mỗi chủ sở hữu chỉ thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH là gì?

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Số lượng thành viên góp vốn hai và tối đa không vượt quá năm mươi; chọn ra 1 người đại diện theo pháp luật (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Có con dấu
 • Không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Được thành lập nhiều công ty
 • Số vốn giới hạn trong vốn điều lệ đã đăng ký (có thể thay đổi vốn điều lệ)
 • Được phép xuất nhập khẩu
 • Có tư cách pháp nhân
Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát
Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát

Công ty cổ phần là gì?

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Được thành lập và tồn tại độc lập.
 • Phải có Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc).
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ; và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
 • Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa
 • Có quyền phát hành chứng khoán
 • Có con dấu
 • Được thành lập nhiều công ty
 • Được phép xuất nhập khẩu
 • Có tư cách pháp nhân

Công ty hợp danh là gì?

 • Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh
 • Có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp;
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
 • Có con dấu
 • Có tư cách pháp nhân
 • Được thành lập nhiều công ty
 • Được phép xuất nhập khẩu

Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát giá rẻ

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Bến Cát đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. Doanh nghiệp tư nhân

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 1. Công ty TNHH 1 thành viên

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)
 1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức)
 • Danh sách thành viên (Phụ lục I-6 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát
Rất vui được sự đồng hành cũng quý khách
 1. Công ty cổ phần

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên cổ đông)
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty (Phụ lục I-7 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 1. Công ty hợp danh

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-5 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên cổ đông)
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty (Phụ lục I-9 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Quyết định biên bản họp công ty
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11 TT số 02/2019/TT-BKHĐT)
 1. Hộ kinh doanh

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Cách nộp hồ sơ thành lập đăng ký kinh doanh tại bến cát

Công ty thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Bến Cát có 2 cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Thời hạn: từ 03-05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành xong hồ sơ đăng ký kinh doanh; bạn phải làm các công việc dưới đây:

 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Đặt treo bảng tên công ty tại trụ sở đã đăng ký.
 • Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu lên chi cục thuế cấp Quận/Huyện nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Đóng thuế môn bài theo quy định.
 • Đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Mua thiết bị chữ ký số.
 • Đặt in và phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân sẽ không làm những thủ tục này. Chỉ đóng thuế định kỳ theo hộ kinh doanh/doanh nghiệp tư nhân.

Công ty Quyết Thắng chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại bình dương. Nếu quý khách hàng có thắc mắc về Đăng ký kinh doanh tại Bến Cát. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn chi tiết; hỗ trợ kịp thời. Công ty chúng tôi rất mong được sự hợp tác của quý khách.

Hoặc nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty tại bến cát cũng hãy liên hệ cho Quyết Thắng Group nhé !

Bảng báo giá các bạn có thể tham khảo tại đây

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456