+ Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở LĐTBXH thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy.

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Hồ Sơ Đăng Ký Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm, Hàng Hóa

Thành phần hồ sơ

Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;

+ Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá;

+ Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Số Lượng Hồ Sơ:

01 bộ hồ sơ.

Điều Kiện Đăng Ký Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm, Hàng Hóa

+ Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.

+ Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.

Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm, Hàng Hóa

Phụ lục 7

MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số ………….

Tên tổ chức, đơn vị:…….. …………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………..Fax:………………………………………………..

E-mail………………………………………………………………………………………………

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp)………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…….tháng……..năm……….

Đại diện Tổ chức, đơn vị

 (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

QUYẾT THẮNG GROUP

5/5 (1 Review)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

✅ ✅ Đăng Bởi Trọng Quyết CEO Tại Seo Quyết Thắng.Với 8 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Tư Vấn Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945.73.4566 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay