Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài năm 2020

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài năm 2020. Hiện nay đã được sửa đổi bổ sung thêm một số điểm mới như: ký hiệu thị thực được sửa đổi bổ sung thêm; thời hạn thẻ tạm trú được bổ sung thêm ký hiệu ĐT1;…. Bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2020. Hơn 8 năm kinh nghiệm Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công ty Quyết Thắng; với thủ tục đơn giản, nhanh gọn giúp quý khách tiết kiệm được thời gian.

Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài; được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

 

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục đơn giản và nhanh gọn

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao; cơ quan lãnh sự; cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc; tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng; con dưới 18 tuổi; người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.

Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2; DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.

Các ký hiệu thị thực

 • NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
 • LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
 • ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
 • ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.
Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Ký hiệu thị thực
 • ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
 • NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
 • DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập.
 • PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.
 • LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.
 • TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

Thủ tục đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; cần rất nhiều hồ sơ và điều kiện mới có thể xin cấp thể tạm trú

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh
 • Hộ chiếu
 • Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao; cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng; con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.

 

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài năm 2020

Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự; hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Thời hạn thẻ tạm trú

 • Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.
Thẻ tạm trú

Dịch vụ làm thẻ dịch vụ cho người nước ngoài

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại công ty Quyết Thắng. Nhân viên Quyết Thắng sẽ tư vấn những vướng mắc; và rắc rối với những vấn đề khách hàng chưa rõ về quy định của pháp luật; trong việc làm thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Tư vấn cho quý khách về các điều kiện đủ (Người nước ngoài phải tạm trú từ 01 năm trở lên tại Việt Nam; Hộ chiếu còn thời hạn); các loại hồ sơ cần chuẩn bị để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú. Bên cạnh đó, Quyết Thắng còn hỗ trợ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài như: thủ tục cấp giấy phép lao động;…

Hồ sơ đối với người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy tờ có giá trị tương đương khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy xác nhận tạm trú (công an phường xác nhận);
 • 04 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 6 tháng);
 • 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (gửi kèm bản chính để đối chiếu);
 • Giấy phép lao động có thời hạn 1 năm trở lên.
Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động
Hồ sơ đối với người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy tờ có giá trị tương đương khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy xác nhận tạm trú (công an phường xác nhận);
 • 04 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 6 tháng);
 • 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (gửi kèm bản chính để đối chiếu);
 • Giấy tờ chứng minh không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Hồ sơ đối với thân nhân đi cùng người lao động nước ngoài
 • Các giấy tờ của người lao động nước ngoài;
 • Giấy xác nhận tạm trú (công an phường xác nhận) của thân nhân;
 • 04 ảnh 3×4 (ảnh chụp không quá 6 tháng) của thân nhân;
 • 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (gửi kèm bản chính để đối chiếu) của thân nhân;
 • Giấy tờ chứng minh mục đích xin xác nhận tạm trú của thân nhân: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình,…(tùy từng trường hợp mà cung cấp)

Nếu quý khách có nhu cầu. Quyết Thắng sẽ trực tiếp liên hệ, trao đổi với khách hàng về chi phí. Rất mong được sự hợp tác với quý khách hàng.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy đặt câu hỏi tại đây để công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!

Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456