Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

Trong kinh doanh; khi mà doanh nghiệp của bạn đã phát triển tới một mức độ nào đó thì việc tiến hành thành lập thêm những chi nhánh mới – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thiết yếu của một doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh và phát triển của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tư nhân

– Thông báo thành lập một chi nhánh(do chủ doanh nghiệp ký).
– Bản sao hợp lệ để có thể quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
– Bản sao hợp lệ một trong số các giấy tờ chứng thực cá nhân vẫn còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác; nếu chi nhánh hoạt động ngành; nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV.

– Thông báo lập một chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

=>>Xem Chi Tiết Tại Đây

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

– Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký)
– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)
– Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác; nếu chi nhánh hoạt động ngành; nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

4. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

– Thông báo lập chi nhánh (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký)
– Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị)
– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo).
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh; văn phòng đại diện:

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác; nếu chi nhánh hoạt động ngành; nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

Các bước thành lập chi nhánh công ty

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An
Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

Bước 1: Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh đầy đủ theo luật hướng dẫn bên trên

Bước 2: Công ty đến nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư; Tỉnh/Thành phố nơi chi nhánh đặt địa chỉ.

+ Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập chi nhánh, trả Giấy biên nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ doanh nghiệp; Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

 

Các công việc liên quan đến thuế sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Kê khai, nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh công ty

Theo quy định; chi nhánh công ty sau khi được thành lập có trách nhiệm kê khai; nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi chi nhánh đặt địa chỉ.

Hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của chi nhánh gồm:

– Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh;

– Giấy ủy thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật để thực hiện công việc.

Quy định về việc sử dụng hóa đơn của chi nhánh công ty.

– Chi nhánh đều được tự đặt in hóa đơn để sử dụng; hoặc sử dụng chung hóa đơn với doanh nghiệp sau khi làm thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn và được cơ quan quản lý thuế trực tiếp chấp nhận.

– Nếu chi nhánh công ty sử dụng hóa đơn tự in thì chậm nhất là 02 ngày làm việc; Chi nhánh công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn; và gửi hóa đơn mẫu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

– Trường hợp chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp; nhưng kê khai thuế GTGT riêng thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mẫu; cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Còn nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho chi nhánh; thì chi nhánh không phải thông báo phát hành hóa đơn nữa.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An
Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Dĩ An

Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh công ty

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì chi nhánh công ty có thể mở tài khoản ngân hàng. Chi nhánh công ty có trách nhiệm thông báo số tài khoản của chi nhánh; tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng.

Xem Thêm:

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thủ Dầu Một

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thuận An

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Dĩ An

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Bến Cát

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Bàu Bàng

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Tân Uyên

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Dầu Tiếng

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Phú Giáo

 

Trên đây là những thông tin Quyết Thắng cung cấp cho bạn về việc thành lập chi nhánh công ty. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến việc thành lập chi nhánh; vui lòng liên hệ :

Công ty dịch vụ tư vấn Quyết Thắng

Hotline: 0274.656.8888

Địa chỉ: A1, Đường cách mạng tháng tám; Khu Phố Bình Đức; Phường Bình Nhâm; Tx. Thuận An; Bình Dương

Email: congtyquyetthang2@gmail.com

Thời gian làm việc: 8h00-17h00

0/5 (0 Reviews)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

✅ ✅ Đăng Bởi Trọng Quyết CEO Tại Seo Quyết Thắng.Với 8 Năm Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Vực Tư Vấn Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945.73.4566 0274.656.8888
Icon right Icon right Icon right
Gọi điện ngay