Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam

Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam là một trong những đơn vị hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực; hiện tại số lượng khách hàng của chúng tôi xấp xỉ vượt 2000  khách; và mục tiêu hết năm 2019 sẽ là 3000 khách.

Chúng tôi hoạt động với phương châm: uy tín – chuyên nghiệp – bí mật thông tin – giá cả hợp lý nhất tại thị trường Miền Nam.

Dịch vụ kế toán uy tín

I. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam

Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế, Quyết Thắng:

Cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:

 • Sắp xếp, phân loại chứng từ,
 • Lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm
 • Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
 • Quyết Thắng sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy hóa đơn chứng từ trước ngày 15 hàng tháng.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm:

 • Trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán, thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán
 • Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do Quyết Thắng tư vấn sử dụng và khai báo thuế, cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này
 • Hàng tháng/quý Quyết Thắng sẽ: , mọi vấn đề về kê khai thuế Quyết Thắng sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.

– Cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ

– Mọi vấn đề về kê khai thuế sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.

 • Quyết Thắng luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

dịch vụ kế toán Quyết thắng

Dịch vụ kế toán

  –  Bạn sẽ an tâm hoạt động kinh doanh không phải lo đến Kế toán – Thuế (Bảo hiểm, BHXH,…)

  – Giảm 70% chi phí so với Kế toán tại chổ (từ 3 triệu đồng lương + chi phí liên quan chỗ ngồi, BHYT, BHXH…) còn lại 1      triệu đồng.

                 – Thực hiện các báo cáo gửi cơ quan nhà nước luôn chính xác, kịp thời.
                 – Có nhiều kinh nghiệm, có thể đại diện cho doanh nghiệp để làm việc với các cơ quan nhà nước.
                 – Có trách nhiệm bảo mật thông tin kinh doanh cho khách hàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam

II. Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam

Các công việc mà Quyết Thắng thực hiện trong gói dịch vụ này như sau:

Dịch vụ kế toán kê khai thuế toàn bộ cho doanh nghiệp:

– Khai thuế môn bài hàng năm.
– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/quý theo quy định: thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
– Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

Dịch vụ kế toán lập sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, bao gồm:

– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
– Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
– Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

Dịch vụ kế toán lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, bao gồm:

Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
– Quyết toán thuế TNDN
– Quyết toán thuế TNCN

Dịch vụ kế toán tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
– Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiể y tế.

 HKH sẽ thay mặt doanh nghiệp

– trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong mọi trường hợp .

Khuyễn Mãi

 • Miễn phí đăng kí mã số thuế cá nhân từ 01 đến 05 người cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Miễn phí đăng kí tài khoản ngân hàng theo mẫu 08 với cơ quan thuế

III. Nhiệm vụ kế toán Quyết Thắng tại Miền Nam

Công việc kế toán Quyết Thắng

1. Dịch vụ kế toán kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật

–  Tư vấn hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra: cách in, thông báo phát hành, cách viết, xử lý khi bị sai sót

–  Tư vấn nhận hóa đơn GTGT đầu vào

–  Kiểm tra, rà soát hóa đơn đúng quy cách, đúng nội dung, đúng thông tin trên hợp động, đúng quy định luật kế toán

Sửa sai sổ sách kế toán

2. Dịch vụ kế toán thực hiện hạch toán, đinh khoản và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán

–  Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp;

–  Tính định mức, giá thành, giá vốn hàng bán và phân bổ nguyên liệu, hàng hóa;

–  Xác định kết quả kinh doanh;

Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng Tại Miền Nam

Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng Tại Miền Nam

3. Dịch vụ kế toán tính và theo dõi công nợ khách hàng

–  Theo dõi tình hình công nợ mua vào còn nợ khách hàng;

–  Theo dõi tình hình thanh toán đơn hàng, hợp đồng của đối tác

4. Dịch vụ kế toán Lao động tiền lương và BHXH – Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng Tại Miền Nam

–   Lập hợp đồng lao động với lao động mới, quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc, luân chuyển công tác …

–  Bảng chấm công: theo bộ phận, phân xưởng, theo cấp bậc quản lý;

–  Thang bảng lương: theo bằng cấp, trình độ, theo phân xưởng và cấp bậc;

–  Soạn thảo quy chế, nội quy lao động công ty: đăng ký cơ quan lao động;

–  Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động;

Dịch vụ kế toán tại miền Nam

Dịch vụ Kế toán Quyết Thắng Tại Miền Nam

5. Dịch vụ kế toán về tài sản – kế toán công cụ dụng cụ – kế toán nguyên vật liệu

–  Đăng ký tài sản cố định: căn cứ hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng, hóa đơn vận chuyển để xác định nguyên giá tài sản và đăng ký;

–  Đăng ký khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp ngành kế toán;

–  Tính nguyên giá CCDC dựa trên hợp đồng mua bán công cụ dụng cụ.;

–  Tính và Phân bổ chi phí CCDC trong các kỳ kế toán;

6. Dịch vụ kế toán kho

–  Đăng ký hình thức nhập khuất kho: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất  trước, bình quan gia quyền;

–  Theo dõi hàng tồn kho theo chủng loại, số lượng;

–  Theo dõi xuất, nhập, tồn hàng hóa trong kho trong các kỳ kế toán;

                                   Dịch vụ Kế toán Tại Miền Nam

7. Dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính và Xác định kết quả kinh doanh

–  Báo cáo doanh thu;

–  Lập chi phí;

–  Lập báo cáo tài chính năm;

–  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

–  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

–  Thuyết minh BCTC theo quy định;

8. Dịch vụ kế toán kết quả kinh doanh hoạt động tài chính tại Miền Nam

–  Hoạt động vay vốn ngân hàng, trả lãi các khoản vay ngắn và dài hạn;

–  Theo dõi tình hình Thuê  tài chính trong các kỳ;

9. Dịch vụ kế toán thống kê Chi phí quản lý

–  Chi phí bộ phận bán hàng;

–  Chi phí quản lý doanh nghiệp;

–  Chi phí khác;

10. Dịch vu kế toán lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định;

–  Lập và in đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định luật kế toán;

–  Lập và in đầy đủ tờ khai theo luật thuế;

–  Lập và in đầy đủ sổ sách theo luật lao động;

–  Lập và in đầy đủ số liệu theo luật thống kê;

Bài viết liên quan:

Bí quyết làm kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

0/5 (0 Reviews)

3702864221

Bài viết liên quan

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
zalo-icon
0888.876.456